ร่มตอนเดียว ร่มแต่งร้าน ไม่มียูวี

ประเภท : ร่มตอนเดียว
ขนาด : 21 นิ้ว
สี : คละสี พาสเทล
โครงร่ม : เหล็ก แกน 10 มิล
ชนิดผ้า : พลาสติก EVA
ด้ามจับ : ออโต้ ด้ามงอ
โลโก้ : งานแต่ง NAN & TID
ประโยชน์ : กันฝน ไดเ้ป็นอย่างดี และตกแต่งสถานที่เพื่อความสวยงาม