ร่มตอนเดียว

ประเภท : ร่มพับ 3 ตอน
ขนาด : 21 นิ้ว
สี : คละสี
โครงร่ม : เหล็ก
ชนิดผ้า : โพลีเอสเตอร์เคลือบกันยูวี
ด้ามจับ : มือเปิด
โลโก้ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประโยชน์ : กันแดด กันฝน ได้เป็นอย่างดี