การจัดส่งร่ม

เรื่องการจัดส่ง

*หมายเหตุ เรื่องการจัดส่งสินค้า

  • 1 ในกรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในราคาส่งขั้นต่ำ 10 โหล จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 300 บาทบริเวณ กรุงเทพฯ
  • 2 ตามรายการข้อ 1 แต่ส่งบริเวณเขตปริทมณฑล มีค่าบริการการจัดส่ง 500 บาท
  • 3 เมื่อลูกค้าสั่งซื้อเกิน 25 โหลขึ้นไป ( 300 คัน ) ฟรีค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ เว้นเพียงปริมลฑล 300 บาท
  • 4 เมื่อลูกค้าสั่งซื้อเกิน 500 คันขึ้นไปฟรีค่าจัดส่งในทั้งกรุงเทฯ-ปริมณฑล
  • 5 ส่งสินค้าต่างจังหวัด ชำระค่าขนส่งเองที่ปลายทาง ทุกจำนวนการสั่งซื้อ