ร่มตอนเดียว

ประเภท : ร่มกอล์ฟ
ขนาด : 30 นิ้ว
สี : แดงสลับขาว, น้ำเงินสลับขาว
โครงร่ม : ไฟเบอร์แกน 14 มิล
ชนิดผ้า : โพลีเอสเตอร์เคลือบกันยูวี
ด้ามจับ : ออโต้
โลโก้ : นม THAI-DENMARK
ประโยชน์ : กันฝน กันแดด ไดเ้ป็นอย่างดี