รายละเอียด

การสกรีนโลโก้ฟรี

*หมายเหตุ เรื่องการสกรีนฟรีร่มสต็อกสำเร็จรูป

  • 1 ในกรณีมีการสกรีนร่ม 10 โหลขึ้นไป มีค่าสกรีน 10 บาทต่อ 1 สี 1 จุด ( ไม่มีค่าบล็อก )
  • 2 สกรีนร่มจำนวน 300 คันขึ้นไปค่าสกรีน 8 บาทค่อ 1 สี 1 จุด ( ไม่มีค่าบล็อก )
  • 3 สกรีนร่มจำนวน 500 คันขึ้นไปค่าสกรีน 5 บาทต่อ 1 สี 1 จุด ( ไม่มีค่าบล็อก )
  • 4 สกรีนร่มจำนวน 1,000 คันขึ้นไป ฟรีค่าสกรีนทันที่ 1 สี 1 จุด ( ไม่มีค่าบล็อก )
  • 5 ในส่วนของร่มสั่งผลิตค่าสกรีนร่มแจ้งได้ตามแบบ ART WORK ที่แจงสรุปเท่านั้น