ร่มไม้เท้า

ประเภท : ร่มไม้เท้า
ขนาด : 24 นิ้ว
สี : คละสี
โครงร่ม : เหล็ก
ชนิดผ้า : โพลีเอสเตอร์เคลือบกันยูวี
ด้ามจับ : ไม้เท้า
โลโก้ : ตรอ.ธนาฒน์บริการ
ประโยชน์ : กันแดด กันฝน ได้เป็นอย่างดี

ร่มไม้เท้าขนาด 24 นิ้ว สกรีน ตรอ.ธนาฒน์บริการ
ร่มไม้เท้าขนาด 24 นิ้ว สกรีน ตรอ.ธนาฒน์บริการ

 

ร่มไม้เท้าขนาด 24 นิ้ว สกรีน ตรอ.ธนาฒน์บริการ
ร่มไม้เท้าขนาด 24 นิ้ว สกรีน ตรอ.ธนาฒน์บริการ